From the Pencil Philosophy 2022 Encyclopedia


Xã hội sẽ ra sao nếu chúng ta không còn cần đặt niềm tin vào con người, cộng sự của mình mà chỉ cần tin vào những dòng mật mã? Một nền kinh tế không bị điều tiết bởi ngân hàng, chính phủ liệu có mang tới nhiều cơ hội hơn cho tất cả mọi người? Trong buổi học này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những kiến thức nền tảng về blockchain và cách vận hành của nó, từ đó hiểu về cơ chế đồng thuận và áp dụng giá trị của niềm tin trong nền kinh tế phân tán, cũng như các yếu tố hình thành và duy trì một cộng đồng.

Mục lục:

Buổi 5: Blockchain - niềm tin và giá trị


Blockchain/Bitcoin/tiền mã hóa

   ***Blockchain/Bitcoin/tiền mã hóa***

Tên lớp học: Blockchain - niềm tin và giá trị


Thời gian học: 18:00 - 20:00 Thứ tư 27/7/2022


Giảng viên: Đinh Hồ Nho Thông


Slide bài học: Buổi 5: Blockchain - niềm tin và giá trị

1. Công nghệ blockchain và tiền mã hóa (Cryptocurrency)


a. Các vấn đề của giao dịch truyền thống


→ Mất phí chuyển đổi ngoại tệ 2% và tốn khoảng 24h chờ đợi để thực hiện giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài

Nhìn chung, giao dịch truyền thống sẽ có những nhược điểm sau:

        Giao dịch truyền thống xuyên quốc gia tốn chi phí và thời gian

      *Giao dịch truyền thống xuyên quốc gia tốn chi phí và thời gian* 

b. Hệ thống mạng khách-chủ (client-server) và hệ thống ngang hàng (peer-to-peer hay P2P)


Hệ thống khách-chủ (Hệ thống tập trung):

Untitled

Hệ thống mạng ngang hàng

Untitled

c**. Lịch sử hình thành của Blockchain**


https://cdn.knightlab.com/libs/timeline3/latest/embed/index.html?source=1QEmrc88GeqlUFAmZG36XRJi5oJKoyMaH-BLNPEgvV5Y&font=Default&lang=en&initial_zoom=2&start_at_slide=1&height=650

d. Cấu trúc của Blockchain và cách vận hành


Untitled

Một khối blockchain cơ bản sẽ bao gồm:

https://www.youtube.com/watch?v=SSo_EIwHSd4

Untitled

→ Tính bảo mật của blockchain vô cùng cao